Matematika pro matematické ( I JINÉ) třídy FZŠ Brdičkova - 9. ročník

6. ročník          7. ročník          8. ročník          9. ročník

ÚVOD

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

ODKAZY a VÝUKA

NAPIŠ

[CNW:Counter]

 

 

Matematická olympiáda 48. - 61. ročník

Matematika - zkoušky nanečisto - Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na střední a vysoké školy.
Cifrikova matematika - Vybrané seminární práce a domácí úkoly z matematiky studenta UK PedF Praha.
Historie matematiky - Dějiny české matematiky a s tím spojené aktivity
Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen jako desetinné číslo
Čísel hra kouzelná - Soutěžní a rekreační příklady z matematiky
Matematická olympiáda - Stránky Matematické olympiády pro Českou republiku
Vše o Cabri geometrii- Jeden z nejobsáhlejších zdrojů o Cabri geometrii
F,Ch,M tabulky - informace z oblasti chemie, fyziky, matematiky, on-line převodník jednotek
Matematické pohádky - Hříčky a pohádky vhodné pro výuku M na ZŠ
Vzorce pro obvody a obsahy rovinných útvarů
Pythagorova věta, Pythagorejský trojúhelník, Pythagorejská čísla
Lineární funkce y = kx + q (Excel)
Pravoúhlá soustava souřadnic (Excel)
Dělitelnost přirozených čísel
Prvních 1000 desetinných míst Ludolfova čísla pí
Zajímavosti o Ludolfově čísle pí
Tabulka prvočísel menších než číslo 1000
Procvičování sčítání celých čísel
Procvičování odčítání celých čísel
Procvičování násobení celých čísel
Program vydělí dvě čísla, výsledný podíl je zobrazen se zbytkem
Pracovní listy - výborné pro procvičování
Stránky o matematice
Materiály pro výuku matematiky
Procvičování ekv. úprav rovnic
Řešení rovnic pomocí vah
Fyzikální, matematické a chemické tabulky
Zábavná matematika
Nesnesitelně snadná matematika
Co je Platónské těleso (Wikipedie)
Papírové modely mnohostěnů

 

Pokud objevíš v některém příkladu chybu nebo ti zde některý příklad nevychází, tak napiš vzkaz do Návštěvní knihy  

 

Poslední aktualizace 27.12.2012